top of page

מילות תודה שהמטופלים בחרו לרשום

דר קרן יודוביץ מכתב תודה

"...מרגיש מצוין אין לי בכלל נפיחות וגם לא לקחתי שום דבר נגד כאבים..."

תודה לד"ר קרן יודוביץ

"...להביע לך מילות הערכה על תשומת הלב האישית והחמה, על התחשבות בכל פרט, על המעקב והטיפול..."

דר קרן יודוביץ מכתב תודה

"...לא נזקקתי לאף משכך כאבים וקמתי הבוקר בלי לזכור באיזה צד נותחתי..."

דר קרן יודוביץ מכתב תודה

"...רק לומר לך שמלבד הלב והנשמה בטובים שיש לך, את אנושית..."

דר קרן יודוביץ מכתב תודה

"...המון תודה על המאמץ העצום, היחס האישי והתומך, ההבנה והסבלנות..."

דר קרן יודוביץ מכתב תודה

"...תודה על הטיפול המסור וצומת הלב..."

bottom of page