top of page

לרופאי שיניים

Together at the Top

הצעה לשיתוף פעולה

אני מזמינה אתכם להיות חלק מקהילת הרופאים שאני עובדת איתם בשיתוף פעולה, אם זה בהפניות הדדיות, בערבי הרצאות או בקורסים שאני מקיימת במסגרת "המרכז להשתלמויות ברפואת שיניים GC IDS.

אני חושבת שהפרייה הדדית תשפר אותנו כרופאי שיניים וגם תפתח אותנו ברמה העסקית.

דר קרן יודוביץ קורסים.jpg

קורסים עיוניים ומעשיים לרופאי שיניים במסגרת המרכז להשתלמויות ברפואת שיניים Gc Ids

50595948_904084529982505_489010180589722

ערבי הרצאות לרופאי שיניים במרפאה

bottom of page